Specyfika środowiska niewidomego, młodzieży z dysfunkcją wzroku wymaga w procesie edukacji (zwłaszcza edukacji zawodu), stosowania metody indywidualizacji.

Niewidomy uczeń na zajęciach z pracowni masażu  musi być modelem, czyli powinien odczuć na sobie techniki manualne oraz sam pod okiem nauczyciela zawodu, odwzorować pokazane chwyty.

W naszym Ośrodku, klasy są małoliczne, co przyczynia się do atrakcyjności i nieomal, rodzinnej atmosfery.

Po zakończeniu określonej partii materiału, przyszli masażyści mogą swoje umiejętności sprawdzić, pod nadzorem nauczyciela na zaproszonych pacjentach.

Praktyki zawodowe oraz różne ciekawe metody masażu przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji zawodowych naszych uczniów.

Renoma i umiejętności niewidomych masażystów były i są wciąż atrakcyjne na rynku pracy!

Zapraszamy nowych adeptów MASAŻU i FIZYKOTERAPII do zasilenia naszych szeregów.

Zachęcam do wspólnej nauki !!!

Nauczyciel zawodu i wieloletni czynny zawodowo masażysta

mgr Grażyna Krysiak

 

 Powróć

Zajęcia w Technikum Masażu i Fizjoterapii