OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy nabór do: 

 • Szkoły Branżowej I stopnia, ślusarz, pracownik pomocniczy ślusarza - kształcone na miejscu, inne zawody kształcone w porozumieniu z innymi placówkami (m.in. kucharz, cukiernik, ogrodnik)
 • Szkoły Branżowej II stopnia (technikum), technik mechanik
 • Technikum Administracyjnego (zawód technik prac biurowych, technik tyfloinformatyk)
 • Technikum Masażu i Fizykoterapii (zawód technik masażysta)
 • Szkoły Podstawowej

Szczegółowe informacje

tel. 32 241 49 62 wew. 101 (sekretariat ośrodka)

 

ZASADY REKRUTACJI

 • Zasady rekrutacji do SOSW Chorzow (do Szkoły Podstawowej): plik Word
 • Zasady rekrutacji do SOSW Chorzow (do Technikum i Branżowej I stopnia): plik Word
 • Zasady rekrutacji do SOSW Chorzow (do Szkoły Branżowej II stopnia): plik Word

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  

 • Lista kontrolna (szkoła podstawowa): plik Word
 • Lista kontrolna (technikum, branżowa I stopnia): plik Word
 • Lista kontrolna (branżowa II stopnia): plik Word