SERWIS

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej (serwisu) oraz wszelkich usług działających w domenach sosw.slask.pl i soswchorzow.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22, posiadającym NIP 6272425544.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Serwis pozyskuje informacje poprzez generowanie plików cookie przechowywanych na komputerze klienta (patrz: pliki cookie).

Podane dane nie są udostępniane odbiorcy danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych przetwarzanych przysługuje prawo dostępu osobie fizycznej, której dane dotyczą. Osoba ta ma możliwość poprawiania danych osobowych oraz ich usunięcia. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże wymagane dla realizacji usługi.

Dane anonimowe (nie pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby) o ogólnej lokalizacji klienta (na podstawie numeru IP operatora/dostawcy usług internetowych do urządzeń końcowych klienta) oraz rodzaju urządzenia, przeglądarki internetowej i używanego systemu operacyjnego, są przekazywane firmie Google oraz serwisowi CloudFare w celach statystycznych (badanie odwiedzin witryny) oraz weryfikacji aktualnej wersji przeglądarki internetowej. W razie braku zgody na te działania prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

PLIKI COOKIE

W celu zapewnienia wygody oraz bezpieczeństwa podczas przeglądania serwisu, poza dobrowolnie podanymi informacjami, wykorzystywane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (czyli komputerze klienta), w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych (komputerach kienta) i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Pliki nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych. W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
 • Statystyczne – służące do celów statystycznych poprzez firmę Google oraz Facebook;
 • Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Zawsze możesz zrezygnować z obsługi plików cookie lub je usunąć, jeżeli zostały już zapisane. Zarządzanie w tym usuwanie plików cookie zależne jest od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Można skorzystać z opcji wyłączenia plików cookie zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przeglądarki. Pozostanie w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Podmioty zarządzające serwisem nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką ustaloną i opublikowaną na stronach, do których serwis zawiera odnośniki. Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPOWYCH

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług za pomocą sieci Internet oraz elektronicznych kanałów komunikacji należy:

1. Phishing - podszywanie się w celu wyłudzenia informacji.

Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z serwisu, których celem jest wyłudzenie danych dostępowych do usługi poprzez spreparowane strony, które łudząco przypominają strony serwisu.

2. Złośliwe oprogramowanie – programy wykorzystywane w celach przestępczych, mące na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi, zaliczamy do niego:

• Wirusy komputerowe – celem zainfekowania systemu jest kradzież lub usunięcie danych, jak również zakłócenie pracy lub przejęcie kontroli nad systemem,
• Programy szpiegujące – po zainfekowaniu systemu monitorując i śledząc jego pracę oraz przesyłając dane zgromadzone w systemie

3. SPAM – niechciana poczta elektroniczna zawierająca niezamawiane informacje wysyłane do wielu odbiorców, często zawierająca niebezpieczną, szkodliwą dla systemu zawartość.

Omawiane zagrożenia dotyczą wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas korzystania z serwisu, w tym komputerów, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń umożliwiających korzystanie z serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo urządzeń, które powinno zawierać zainstalowane program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. 
 2. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać aktualność posiadanego systemu operacyjnego oraz oprogramowania w nim zainstalowanego. 
 3. Użytkownik powinien chronić dane dostępowe do usług. Nie należy ich ujawniać oraz przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.
 4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
 5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania załączników oraz odnośników zawartych w poczcie elektronicznej.
 6. Zaleca się korzystanie z dodatkowych filtrów oraz rozwiązań technicznych udostępnionych przez producentów przeglądarek, a służących weryfikacji poprawności i autentyczności stron internetowych.
 7. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https).
 8. Wszelkiego rodzaju zawartość w tym pliki oraz oprogramowanie powinno być pobierane z zaufanych źródeł.
 9. Punkty dostępowe do sieci Internet powinny być zabezpieczone hasłem o odpowiednim standardzie.
 10. Korzystając z zewnętrznych punktów dostępowych do sieci Internet należy wybierać tylko te zaufane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może ulec zmianie za względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zasad działania serwisu lub zmiany w strukturze podmiotów zarządzających serwisem poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie pod adresem: http://sosw.slask.pl/index.php?page=polityka-prywatnosci

KONTAKT

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące Polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: sekretariat@soswchorzow.pl.