Pismo punktowe (Braille'a)

Pismo punktowe (Braille'a)

 

Uczniowie naszego Ośrodka mają możliwość nauczenia się pisma punktowego uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych z brajla. Na tych zajęciach uczniowie poznają ogólne zasady konstrukcji pisma punktowego, alfabet, znaki interpunkcyjne,  pisownię liczb i podstawowych działań matematycznych oraz doskonalą umiejętność szybkiego czytania i pisania.

 

Dla uczniów, którzy posługują się pismem brajla, mających problemy z matematyką,  prowadzone  są  zajęcia z brajla matematycznego oparte o program zajęć rewalidacyjnych –”I niewidomy rozumie matematykę”. 

Celem zajęć jest:

  • poznanie znaków i symboli notacji matematycznej niezbędnych w realizacji procesu dydaktycznego w poszczególnych klasach
  • doskonalenie umiejętności poprawnego i szybkiego zapisu treści matematycznych  na  maszynie  brajlowskiej
  • doskonalenie umiejętności szybkiego czytania treści matematycznych
  • znajdowania odpowiednich fragmentów tekstu
  • czytania ze zrozumieniem.

 

Do pobrania:

 :: rewalidacja_1.doc, I niewidomy rozumie matematykę - program własny