Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.

Zakończenie 1 semestru w klasach 4 technikum: 22 grudnia 2022;

Zakończenie semestru w pozostałych klasach: 13 stycznia 2023;

Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w technikach: 28 kwietnia 2023 r.

w pozostałych klasach: 23 czerwca 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

wszystkie szkoły:

31.10.2022 r. - pon. przed Wszystkich Świętych

23-25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty

9.06.2023 r. – piątek po Bożym Ciele

tylko technikum

4-5.05.2023 r. – matura czwartek - piątek

 

Praktyki zawodowe :

Klasa 3/4 BR II - 8.12.2022 – 13.01. 2023

Klasy 3TMiF - 04.05.2023 – 17.05.2023 r. (2 tygodnie) 

Klasy 3a TA, 4a TA, 4b TA, 3a TMiF, 1/2a Br II, 1/2 b BRII  04.05.-31.05.2023 r., (4
tygodnie)
2 BR II – 4 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia

 

 

 

Egzamin maturalny: (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin maturalny

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin zawodowy

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.