Internat


Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej działa internat z pełnym zapleczem socjalnym, który prowadzi pełną rewalidację społeczną i działania integracyjne.

Na terenie internatu działają kółka zainteresowań:

      1. Kółko szachowo-warcabowe - p.A.Owczarek-Lipińska

       2. Dyskusyjny klub filmowy /Wyjścia do kina -  p. A.Owczarek-Lipińska

       3. Teatr / Wyjścia do teatru – p.M.Truchła-Szpularz

       4. Kółko plastyczne – p. M.Truchła-Szpularz, A.Owczarek-Lipińska

       5. Kącik kulinarny –p.  M.Truchła-Szpularz

       6. Kółko sportowe-   p.A.Ryś

       7. Kółko ekologiczne „Ja, środowisko I moje zdrowie” – p. B.Tarabura

       8. Konsultacje z matematyki  – p. I.Chmielarska. p. A.Ryś

       9. Zajęcia kulinarne  – p. M.Krajewska-Wawszczyk

      10. Trening inteligencji  – p. E.Bednarska

     11. Programy profilaktyczne we współpracy z SANEPIDEM:

            - „Smak życia” – debata o dopalaczach  - M.Krajewska-Wawszczyk

            - Znamię „Znasz je” – co powinieneś wiedzieć o czerniaku skóry – B.Tarabura

            - Wybierz życie” – pierwszy krok – profilaktyka raka szyjki macicy – B.Tarabura

            - „ARS” – jak dbać o miłość – M.Truchła-Szpularz

            - „Podstępne WZW” – E.Bednarska

Programy realizowane 1 raz na semestr.

12. Pracownia życia codziennego – czynności usamodzielniające

 


W ramach wolnego czasu organizowane są wycieczki turystyczne, wyjścia rekreacyjne i edukacyjne oraz dyskoteki szkolne. Młodzież uczestniczy także w obozach rehabilitacyjnych.

 

Prowiantowanie 


 

Konto na które można dokonywać wpłat za wyżywienie (UWAGA! zmiana od stycznia 2020):
ING Bank Śląski 42 1050 1243 1000 0090 8076 4492

 

Informacja dla rodziców odnośnie prowiantowania:

W przypadku nieobecności dziecka, wyprowiantowanie możliwe jest poprzez zgłoszenie takiej informacji u wychowawcy Internatu do godz. 9.00 rano,  wówczas możliwa jest rezygnacja z posiłku od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie ( np. wt. o g.8.15 zgłaszamy - od śr. nie płacimy za posiłki - wyprowiantowanie).

Przekazanie natomiast informacji o wyprowiantowaniu po godz. 9.00 pozwala na rezygnację od drugiego dnia po jej zgłoszeniu ( np. zgłoszenie o nieobecności we wt. o g. 13.00- płacimy za wt., śr.,  od czwartku nie płacimy).

Analogiczne zasady czasowe obowiązują przy zaprowiantowaniu.

Proszę o niezwłoczne przekazywanie informacji o nieobecnościach uczniów.

Powyższe godziny są podyktowane koniecznością wcześniejszego zamówienia towaru i dostaw produktów spożywczych

© SOSW Chorzów 2008 - 2015