Egzamin zawodowy 2020

 

Informator do zawodu TECHNIK MASAŻYSTA + errata

Informator do zawodu TECHNIK PRAC BIUROWYCH + errata

Informator do zawodu ŚLUSARZ

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Technikum)

 

1. część pisemna - 10 stycznia 2020 r.,

godz. 9.00 – Technik Prac Biurowych

godz. 14.00 – Technik Masażysta


2. część praktyczna:

17 stycznia 2020 r. - Technik Prac Biurowych

25-28 stycznia 2020 r. - Technik Masażysta

 

data wydania swiadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 20 marca 2020 roku.

data przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów – 22 maja 2020 roku.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawoddzie (Branżowa I stopnia)

 

1. część pisemna:

23 czerwca 2020 r.

2. etap praktyczny:

27 czerwca - 9 lipca 2020 r.

 

wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2020 roku.