Dokumenty szkoły

 

:: Statut Szkoły, tekst jednolity (zmiany 2023) (pdf - dokument skanowany)

 

:: Regulamin Ośrodka Wsparcia Edukacji przy SOSW (pdf - dokument skanowany)

 

:: Regulamin Działalności rady Pedagogicznej przy SOSW (pdf - dokument skanowany)

 

:: Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pdf - dokument skanowany)

 

:: Regulamin Internatu (pdf - dokument skanowany)

 

:: WSO tekst jednolity (zmiany 2023) (pdf - dokument skanowany)

 

:: Procedury szkolne (dokument MS Word)

 

:: Koncepcja Pracy (dokument MS Word)

 

:: Model współpracy z pracodawcą (dokument MS Word)

 

:: Starndardy Ochrony Małoletnich w SOSW (dokument MS Word)

 

Wolontariat Szkolny

:: Regulamin wolontariatu (dokument MS Word)

:: Deklaracja przystąpienia (dokument MS Word)