Poronin - wyjazd integracyjny Erasmus

23.10.2018 Kategoria: Ogólne

 

We wrześniu sześcioro naszych uczniów uczestniczyło w wymianie międzynarodowej w Poroninie w ramach projektu "Creative no mather what" w programie Erasmus " . W tym spotkaniu uczestniczyły grupy z Włoch, Polski oraz Łotwy. Zajęcia odbywały się przez tydzień w formie warsztatów integracyjnych oraz pracy w zespołach międzynarodowych.

Celem projektu było wypracowanie jedności międzynarodowej, tolerancji, jak również zapoznanie i poszerzenie wiedzy na temat osób z chorobami sprzężonymi. Wieczory przeznaczano na integracyjne dyskoteki, wieczorki kulturowe (polski, łotewski oraz włoski), jak i naukę  języków narodowych uczestników projektu.

Uczniowie po zakończonym projekcie nadal utrzymują znajomości ze swoimi nowymi kolegami z zagranicy, ponieważ te 7 dni stworzyło więź nie tylko edukacyjną, ale i przyjacielską.

 Powróć

Poronin - międzynarodowa wymiana w ramach Erasmus (2018.09)

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015