Projekt szkoleniowy

01.03.2016 Kategoria: Ogólne

 

Celem projektu jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Projekt adresowany jest to 30 uczestników, w tym 20 z terenu województwa śląskiego, 5 z terenu województwa opolskiego i 5 z terenu województwa małopolskiego.
Uczestnikami projektu mogą być specjaliści posiadający wykształcenie bazowe z takich dyscyplin jak: pedagogika, psychologia, neurologia, okulistyka, rehabilitacja, logopedia, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o tematykę rehabilitacji dzieci z uszkodzonym systemem wzroku.


Szkolenie obejmuję część teoretyczną w wymiarze 106 godzin lekcyjnych oraz praktyczną w wymiarze 84 godzin zegarowych.
Część teoretyczna odbędzie się w terminie od marca 2016 roku do czerwca 2016 roku w systemie weekendowym ( w sumie 11 dni ). Miejsce szkolenia teoretycznego: SOSW -Ośrodek w Ziemięcicach / gmina Zbrosławice/ ul. Mikulczycka 120


Tematyka szkolenia teoretycznego:

 1. Neuropediatria – 3 h 
 2. Podstawy logopedii – 10 h
 3. Fizjoterapia – 10 h
 4. Podstawy psychiatrii dzieci – 5 h
 5. Tyflopedagogika – 10 h
 6. Tyflopsychologia – 10 h
 7. Metodyka wczesnego wspomagania – 10 h
 8. Wczesne wspomaganie – 3 h
 9. Podstawy w dziedzinie okulistyki – 10 h
 10. Następstwa funkcjonalne słabowzroczności – 5 h
 11. Kategorie dzieci z uszkodzonym wzrokiem – 1 h
 12. Znaczenie wzroku w rozwoju dziecka – 1 h
 13. Diagnoza widzenia – 10 h
 14. Rehabilitacja widzenia – 10 h
 15. Nauka orientacji przestrzennej – 5 h
 16. Nauka czynności codziennych – 3 h


Część praktyczna przewiduje odbycie praktyk przez uczestników projektu w wymiarze 84 godzin zegarowych na osobę. Praktyki odbywać się będą w specjalistycznych ośrodkach Fundacji zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Świętego Piotra 9 i przy ul. Dąbrowskiego 55a oraz w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej 120.

AKTUALNIE PROWADZIMY NABÓR UCZESTNIKOW PROJEKTU
O PRZYJĘCIE DO PROJEKTU DECYDUJĄ KRYTERIA KWALIFIKACYJNE ORAZ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje kontaktowena stronie:

http://www.rfpn.org/news/119/57/PROJEKT-PFRON-SZKOLENIA-KADRY.html

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015