Nasi uczniowie na praktykach w Niemczech

20.06.2022 Kategoria: Ogólne

 

W praktykach w SFZ Förderzentrum gGmbH w Chemnitz (Niemcy) uczestniczyła grupa uczniów i uczennic technikum przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, ucząca się w zawodach: tyfloinformatyk, pracownik obsługi biurowej i masażysta.

 

Mobilność zawodowa w Chemnitz jest częścią projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach ERASMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Internationaler Bund Polska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni.